De Savornin Lohmanstraat 1
2672 BB Naaldwijk

t. 0174-623913


Openbare Daltonschool Naaldwijk

Welkom bij Openbare Daltonschool Naaldwijk

De school bevindt zich in de kindvriendelijke wijk ‘Pijle Tuinen’. Het gebouw kent een veilige omgeving die lopend, op de fiets en met de auto goed te bereiken is. Onze Daltonschool wordt gedragen door 3 belangrijke pijlers: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Daarnaast kennen we 3 kernwaarden: reflectie, effectiviteit en borging. Op de deze site kunt u daar van alles over lezen.
 • Dalton
  De rust en positieve werkstructuur, het plezier van onze leerlingen die werken aan leeropdrachten en samenwerken met behulp van een takenkaart, de respectvolle wijze van omgaan met elkaar en de omgeving, de veiligheid die leerlingen ervaren en uitstralen en het werken op niveau.

  Leerlingen dagen we uit om talenten volledig te benutten en de leerkrachten bezitten de kunst van het verbinden van de talenten.
  Door verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken groeien onze leerlingen, zodat ze vanuit een evenwichtige persoonlijkheid de stap kunnen maken naar het voortgezet onderwijs, met kennis en extra bagage. Lees verder ›

 • Rust en veiligheid
  Openbare Daltonschool Naaldwijk bouwt aan wederzijds begrip en respect om zo een veilige omgeving te bieden waarin de kinderen optimaal de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen. 

  Wanneer je onze school binnenkomt, zie je kinderen op een rustige manier samenwerken, samen leren, maar natuurlijk ook samen lachen. Kinderen voelen zich prettig. Ieder kind wordt gezien. We zijn een kleinschalige school waar de leerkracht (én de kinderen) oog heeft voor ieder kind. Ook de kinderen uit de bovenbouwgroep kennen de kinderen uit de onderbouw.

 • Coöperatief leren
  Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden.

Nieuws

Preview foto
Sint weer op school
05 dec 2018 - Met heel veel plezier kunnen we terug kijken op een geweldig sinterklaasfeest. De Sint kwam met zijn twee pieten onze school verblijden met een bezoek. Natuurlijk had Piet ook de laatste  kaartjes bij zich van het leesplankje van Piet Snot.

Het was een super ochtend!

 

Voor alle foto's, klik HIER


Preview foto
Pieten op school
28 nov 2018 - De Pieten zijn vannacht op bezoek geweest. Tja, ze moesten leren lezen, dus op bezoek in groep 1/2/3. Maar het was wel een puinhoop. De schoenen lagen overal. Ze hadden heel veel werkjes gedaan. Maar opruimen, ho maar! Maar gelukkig kunnen onze kinderen dat heel goed.

 

Voor de andere foto's, klik HIER